11 mar 2013

LOUIS KAHN – ORDER IS (1955)


Jest porządek.
Projektowanie to formowanie porządku
Forma pojawia się z systemu konstrukcji
Wzrastanie to konstrukcja
W porządku znajduje się kreatywna moc
W projektowaniu jest sposób                gdzie                  co następuje po czym                  jak dużo

Natura przestrzeni objawia się tym czym chce być
                                         czy audytorium jest skrzypcami Stradivariusa
                                                                      czy uchem
                                         czy audytorium jest instrumentem kreacji
                                                                                              przypisanym do Bacha czy Bartoka
                                                                                              odgrywanym przez dyrygenta
                                                                      czy jest to sala spotkań
W naturze przestrzeni jest duch i wola do istnienia w konkretny sposób
                                         projekt musi ściśle podążać za tą wolą
                                         dlatego koń pomalowany w biało-czarne pasy to nie zebra.
                                         przed torami kolejowymi jest budynek
                                         chce być ulicą
                                         wyrasta z potrzeby ulicy
                                         z porządku przemieszczania
                                         spotkanie transparentnych konturów.
Przez naturę – dlaczego
Przez porządek – co
Przez projektowanie – jak
Forma pojawia się ze struktury elementów właściwych dla tej formy.
                                        kopuła nie jest brana pod uwagę kiedy pojawia się pytanie jak ją zbudować.
                                                                      Nervi wznosi łuk
                                                                      Fuller wznosi kopułę
Kompozycje Mozarta są projektami
                                        są ćwiczeniem z porządku – intuicyjnie
                                        projekt pcha ku kolejnym projektom
                                        projekty czerpią z obrazowości
                                        obrazowość to wspomnienia – ich forma
                                        styl to zaadaptowany porządek
Ten sam porządek stworzył słonia i człowieka
                                        są to różne projekty
                                        zrodzone z różnych aspiracji
                                        ukształtowane z różnych okoliczności
Porządek nie gwarantuje Piękna
                                         ten sam porządek stworzył karła i Adonisa
Projektowanie to nie tworzenie Piękna
                                         Piękno wyłania się z wyboru
                                                                        Podobieństwo
                                                                        Integracja
                                                                        Miłość
Sztuka jest życiem kształtującym rzeczy w porządku – ukojenie
Porządek jest nieuchwytny
                                        to poziom kreatywnych okoliczności
                                        który bezustannie się podnosi
                                        im poziom porządku jest wyższy tym większa różnorodność w projektowaniu
Porządek wspiera integralność
To, czym przestrzeń chce być, odsłania nieodkryte, nieznane
                  dla architekta.
Z porządku będzie on czerpał kreatywną moc i siłę do samokrytyki
Aby nadać formie kształt tego nieznanego.
Wtedy powstanie Piękno

Postscriptum Roberta McCartera
Oto pierwszy z charakterystycznych manifestów Louisa Kahna, wynik jego nauczania na uniwersytecie w Yale rozpoczętym w 1947 roku. Pierwszy przedruk ukazał się w magazynie Perspecta 3: The Yale Architectural Journal, ale właściwie tekst powstał wśród notatek Kahna jako wynik wielu dyskusji ze studentami. Jak większość tekstów Kahna, swój początek bierze z formy mówionej. To tutaj Kahn po raz pierwszy przedstawia to, co potem stanie się kluczowymi ideami jego procesu projektowego: forma pochodzi od konstrukcji, natura przestrzeni jest tym, czym ta przestrzeń chce być, relacja między pojęciami porządku (tego co robimy) i projektowania (tego jak robimy) i sprzeciw od poszukiwania piękna jako celu samego w sobie.

tlumaczenie: maay.bug
tekst zamieszczony w zakresie uzasadnionym nauczaniem, kopiowanie go w celach komercyjnych jest zabronione

1 komentarz: