6 lut 2011

MVRDV - METACITY/DATATOWN (1999)

    W związku z rozszerzającymi się sieciami komunikacji i niemierzalnymi połączeniami wewnętrznych związków które generują, świat pozbywa się anachronicznego określenia 'globalna wioska' i zmienia się w bardziej zaawansowany stan 'metamiasta'. Coraz więcej regionów staje się w mniejszym lub większym stopniu ciągłymi pasmami urbanistycznymi: Europa, brzegi Północnej ameryki, Południowo-wschodnia Azja, Indie, Indonezja...
    Jak badać to Metamiasto? Początkowo, możemy próbować określić jego ogrom i eksplorować jego elementy poprzez numery i dane. Jego sieć możliwości - ekonomicznych i przestrzennych - zdaje się tak złożona, że statystyczne techniki zdają się tylko chwytać procesy w nim zachodzące. Wybierając i łącząc dane z godnie z hipotetycznymi założeniami, świat numerów zmienia się w diagramy. Diagramy te działają jako symbole operacji, agend i zadań. 'Miasto danych' przeciwstawia się rzeczowości stylu. Jedną z dróg analizowania świata numerów jest używanie skrajnych scenariuszy, doprowadzających do granic, krawędzi, a przez to do wynalazków...

    Miasto danych nie jest zatem projektem, nie dotyczy mieszania albo jego braku, kompozycji czy relacji. Może być postrzegane jako preludium do dalszych badań na temat przyszłości Matamiasta, rozważań, które mogą przyczynić się do powstania niezbędnego autokrytycyzmu w architekturze i urbanistyce oraz przedefiniowaniu praktyki.
    Miasto danych opiera się tylko i wyłącznie na danych. Jest miastem, które chce być opisywane informacjami; miastem, które nie zna topografii, przypisanej ideologii, reprezentacji i kontekstu. Tylko wielkie, czyste dane. Jakie są skutki powstania takiego miasta? Jakie przypuszczenia mogą być zidentyfikowane? Jaka agenda powstałaby z tego matematycznego podejścia?


tłum. Łukasz Stępnik 
Fragmenty. Źródło: Charles Jencks, Karl Kropf, Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, wyd. Willey-Academy, Chichester, 2006 (tłumaczenie wykonane w zakresie uzasadnionym nauczaniem, kopiowanie tekstu w celach komercyjnych jest zabronione)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz